Wsparcie specjalistyczne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

Trwają zajęcia dla 8 beneficjentów III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Głównym celem projektu jest: Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja ze społeczeństwem, poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, co w konsekwencji wspiera ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 

W dniu 17 maja br. odbyły się Warsztaty wzmacniające z doradcą zawodowym mgr Iloną Janecką. Nasi beneficjenci na warsztatach poznają zagadnienia z zakresu motywacji, metod poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, komunikacji interpersonalnej i asertywności.

 

 

 

W dniu 18 maja odbyło się szkolenie z zakresu Profilaktyki Społecznej z mgr Joanną Filipek gdzie poruszano problemy postaw życiowych, wzrostu umiejętności wychowawczych, wspomaganiu rozwoju dziecka, diagnozowania i rozwiązywania problemów w celu rozpoznawania niebezpieczeństw zagrażających rodzinie. Warsztaty i szkolenia odbyły się w Świdnicy w siedzibie Firmy Szkoleniowo – Doradczej Anna Szywała gdzie nasi beneficjenci dowożeni są specjalnym transportem.

 

 

 

Aktualnie w siedzibie naszego ośrodka – w specjalnie do tego celu doposażonej – salce terapeutycznej trwają indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym dla wszystkich beneficjentów. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wszyscy uczestnicy projektu są zadowoleni z zajęć, które są wg ich opinii bardzo ciekawe. Życzymy wszystkim uczestnikom wytrwałości.

 

 

Galeria