Zajęcia edukacyjne dla beneficjentów projektu DOBRE PERSPEKTYWY.

W realizowanej przez nasz GOPS III edycji projektu systemowego „Dobre perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1. trwają zajęcia edukacyjne mające na celu podnoszenie kluczowych kompetencji i nabywaniem nowych umiejętności o charakterze zawodowym.

 
 
 
 
W ramach tego zadania skierowano i sfinansowano szkolenie „Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej” dla 5 kobiet. Panie ukończyły część teoretyczną szkolenia. Aktualnie trwają zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wałbrzychu gdzie nasze Panie bezpośrednio zajmują się opieką i pielęgnacją chorych. Ukończenie dwóch części zajęć (teoretycznej i praktycznej) pozwoli im już 7 lipca przystąpić do egzaminu.
 
 
 
 
Dla 3 Panów biorących udział w projekcie przygotowano kurs „Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gazowej”, który w wyniku pozyskanych dodatkowych środków rozszerzono o moduł „Magazynier logistyk”. Panowie rozpoczną swoje zajęcia teoretyczne w dniu 21 lipca. Z pozyskanych środków udało się także zorganizować dodatkowo dla wszystkich beneficjentów szkolenie „Komputerowe ABC”. Zajęcia te zaplanowano do realizacji w sierpniu br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach.
 

Galeria