tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Bazy teleadresowe

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  • infolinia 800 12 00 02 czynna całodobowo.
    • za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.
  • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
  • Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 2a

tel. 074 8467 558

sow@sow.walbrzych.pl

Ośrodek udziela pomocy kobietom, mężczyznom i dzieciom – ofiarom przemocy domowej. Ośrodek posiada miejsca noclegowe. Kadra pracownicza przygotowana jest do pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych klientów. Ośrodek zajmuje się poradnictwem psychologiczno – pedagogicznym i prawnym a także prowadzi krótkoterminową terapię indywidualną.

Komisariat Policji V w Wałbrzychu

ul. Andersa 161

58-304 Wałbrzych

Dyżurny – tel. 074 8477 271 lub 997

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 

58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24

Telefon: 74 66 66 300

Fax: 74 66 66 301

E-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Skip to content