tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Postępowanie w sytuacjach przemocy

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania (zaniedbanie), które powoduje krzywdę, cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy:

  • przemoc fizyczna – doświadczasz jej jeśli ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi itp.
  • przemoc psychiczna – doświadczasz jej jeśli ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje
  • przemoc seksualna – doświadczasz jej jeśli ktoś Cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych
  • zaniedbanie – doświadczasz go jeżeli ktoś od kogo jesteś zależny pozbawia Cię opieki, której potrzebujesz
  • inne formy przemocy – doświadczasz jej jeżeli ktoś z bliskich zmusza Cię do picia alkoholu lub brania narkotyków

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – kobieta, mężczyzna, dziecko, dorosły, osoba starsza oraz niepełnosprawna.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub świadkiem przemocy pamiętaj, że na świecie jest wiele osób, którym udało się uwolnić z kręgu przemocy.

Przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu dlatego przerwij milczenie i zwróć się o pomoc. Po dokonaniu formalnego zgłoszenia zostanie wszczęta procedura Niebieskiej Karty i rodzina, w której dochodzi do aktów przemocy zostanie objęta pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

https://www.gov.pl/attachment/7e4fa40c-63d9-4cfa-9155-82251647b237

https://www.gov.pl/attachment/0fab58e2-a4ef-433f-89b0-b68364299259

Skip to content