tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

WAŻNE!

  • Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to co zrobiła ofiara.
  • Nie ma żadnego usprawiedliwienia przemocy, nikt nie ma prawa znęcać się nad innymi.
  • Zrozumiałe i dopuszczalne jest niezdecydowanie i niekonsekwencja w zachowaniu ofiar – jest to objaw doznanego urazu.
  • Bezpieczeństwo ofiar jest najważniejsze.

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (stan na kwiecień 2021r.) do pobrania:

Skip to content