tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

karta rodziny

Pomoc w formie dożywiania na rok szkolny 2014/2015

8 sierpnia 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach jako realizator Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2014/2015.  Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za sierpień […]

Więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację dożywiania w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.

6 sierpnia 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizator Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego …) zaprasza oferentów do składania ofert cenowych na przygotowywanie i dostarczanie ciepłego posiłku dla uczniów Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach na rok szkolny 2014 -2015.

Więcej

Projekt Dolny Śląsk dla dzieci – zapraszamy dzieci i młodzież!

18 czerwca 2014

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo wokół Trójgarbu” realizuje w ramach pracy środowiskowej okresie od 01 czerwca 2014r. do 12 września 2014r. projekt ”Dolny Śląsk dla dzieci – odkrywamy uroki naszego regionu”. Projekt zakłada organizację trzech wycieczek edukacyjno-krajoznawczych do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych na Dolnym Śląsku takich […]

Więcej

Karta Dużej Rodziny w GOPS – Zapraszamy

16 czerwca 2014

W dniu 16 czerwca br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu, rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci może ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uprawnia ona do korzystania z ulg i zniżek podlegających […]

Więcej

Paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

19 grudnia 2013

Podobnie jak w latach ubiegłych – Nasz OPS przygotował (zakupy, przywóz i pakowanie pracownicy socjalni OPS) paczki żywnościowe tzw. świąteczne dla swoich klientów. W roku bieżącym przygotowano 49 paczek. Artykułuły spożywcze są tak dobierane, aby każda rodzina mogła przygotować sobie posiłek świąteczny i skorzystać z żywności w okresie około świątecznym. Nie zabrakło więc wędlin, uszek, […]

Więcej

Świetlicowe mikołajki 2013

11 grudnia 2013

Tradycją naszej gminy były „mikołajki” organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników świetlic wiejskich i klubu integracji społecznej. Początkowo były to bale – zabawy z przedstawieniami, konkursami i oczywiście upominkami od mikołaja. Bal był organizowany dla 100 dzieci, a gospodarzem były co roku inne sołectwa – i tak udało się nam się bawić w […]

Więcej
Skip to content