tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2019r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 (stary okres świadczeniowy 2018/2019 trwa do 30 września 2019r.).

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Składanie wniosków drogą tradycyjną od 1 sierpnia w OPS w Starych Bogaczowicach, pok. 234.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • od 1 lipca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019r.,
  • od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada2019r.,
  • od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.,
  • od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.,
  • od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Kryterium dochodowe w dotychczasowej wysokości obowiązuje przy ustalaniu prawa na okres świadczeniowy 2018/2019, trwający do dnia 30 września 2019r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018r., poz. 2432) podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 800,00 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 2 powołanej ustawy powyższa kwota ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2019/2020, czyli rozpoczynający się od dnia 1 października 2019r.

Skip to content