tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Akty prawne

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2019 r. poz. 1390 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2023 r. poz. 2019)
Skip to content