tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, rekreacyjnej, mogą skorzystać z rabatów na przejazdy komunikacją publiczną i kolejową, tańszych biletów wstępu do kin, muzeów, teatrów, parków narodowych.

Liczba instytucji i podmiotów, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Komu przysługuje KDR?

Wszyscy rodzice, a także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
A także dzieci:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 (budynek Urzędu Gminy I piętro pok. 235 ) w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od. 7.30 do 14.00.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2022 r. wynosi 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy karty, gdy wnioskodawca posiada już kartę elektroniczną, wynosi 10 zł

Skip to content