tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Ważne informacje

WAŻNE – Zmiany od 1 lipca 2021r.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021r. wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS – w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

Więcej informacji na www.zus.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2019 r. będzie można ubiegać się o przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia stanowiącego wsparcie uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W lipcu danego roku istnieje wyłącznie możliwość składania wniosków w formie elektronicznej – online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start (300+) złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca do 31 sierpnia., ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września,
 • od 1 września najpóźniej do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Skip to content