tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Akty prawne

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019r. poz. 1481 )

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001481

– Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XI/93/16 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Bogaczowice oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do prowadzenia postępowania w sprawach dot. świadczeń materialnych o charakterze socjalnym

Skip to content