tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice
tło panorama gminy stare bogaczowice

Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024.

Rodziny pragnące zachować prawo do powyższych świadczeń mogą składać wymagane dokumenty zarówno drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl, jak i tradycyjnie, w formie papierowej, w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

Aby nie stracić świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej do 31 października b.r., natomiast aby nie stracić zasiłku rodzinnego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada b.r.

Jeżeli wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2023r., wypłata zasiłku nastąpi do końca grudnia 2023r.

W nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 nie ulegnie zmianie wysokość zasiłków rodzinnych:

zasiłek rodzinny na dziecko dokończenia 5 lat – 95 zł
zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 lat do kończenia 24 lat – 135 zł

Zmianie nie uległo także kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Aby nabyć prawo do tego świadczenia dochód rodziny nie może przekroczyć 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku, kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto na osobę.

Od 1 października 2023r. obowiązuje nowe, podwyższone kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

Przypominamy, iż nadal, przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, w myśl którego przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje utratą prawa do tych świadczeń, natomiast osoba taka może otrzymać świadczenie, które zostanie pomniejszone o kwotę,
o jaką przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Skip to content