Działania środowiskowe – „Kolorowe wstążki” w Starych Bogaczowicach.

Od końca maja do października 2015r. będziemy jako GOPS wspierać inicjatywę „Miłośników piękna” grupy nieformalnej skupionej przy naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach w projekcie „Kolorowe wstążki”. Projekt nastawiony jest na współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Chcemy zmienić, upiększyć przestrzeń publiczną, aby nasza miejscowość stała się piękna. Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce, i gminy Stare Bogaczowice.

W projekcie grupy mieszkańców zakupią i dokonają nasadzeń kolorowych krzewów i kwiatów wieloletnich, które bezpośrednio wpłyną na podniesienie estetyki wsi. Projekt zakłada także pogadanki dla dzieci i szkolenie dla mieszkańców o roli zieleni w przestrzeni publicznej, o zasadach nasadzeń, kompozycjach. W ramach projektu odbędzie się także wyjazd studyjny do ogrodu w Wojsławicach (9 lipca br.), by obejrzeć morze kwitnących liliowców. Wyjazd ma być inspiracją do działań własnych mieszkańców. Podsumowaniem projektu będzie impreza integracyjna dla mieszkańców, gdzie podziwiać będziemy efekty pracy wspólnej. Wręczymy także specjalne – opracowane własnoręcznie – certyfikaty dla opiekunów roślin.

W naszej opinii projekt zasługuje na promocję stwarza możliwości do kreatywnego, wspólnego działania mieszkańców, sąsiadów na rzecz własnego środowiska. Mamy nadzieję, że efekt naszej współnej pracy będzie widoczny dla każdego, a wytworzone dobro będzie służyło przez lata – ciesząc nasze oczy.

My już popieramy, a wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Szukajcie naszych plakatów i informacji o zadaniach realizowanych w projekcie.

Bliższych informacji udziela: Jolanta Kocoń tel. 74 845 730