Komunikat dla oferentów na realizację usług szkoleniowych w projekcie systemowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert programowo – cenowych – na Zapytanie o cenę z dnia 11.06.2014r. oraz zapytanie uzupełniające z dnia 30.06.2014r. – na realizację usług szkoleniowych – Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych; Profesjonalna obsługa klienta; Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym; Obsługa suwnic, ciągników, żurawików i żurawi stacjonarnych; Obsługa maszyn i urządzeń CNC; Kurs – podnoszenie umiejętności życiowych; Warsztaty wyrób biżuterii; Warsztaty wizażu i kreowania własnego wizerunku; Pilarz, operator kos spalinowych – w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym z EFS w ramach PO KL DOBRE PERSPEKTYWY zostały wybrane następujące firmy:
  1. Ośrodek Szkolenia technicznego Sp. z o.o Plac Skarżyńskiego 1; 58-301 Wałbrzych,

  2. Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Wrocławska 53; 58-309 Wałbrzych.

Na ww zapytania wpłynęło łącznie 6 ofert od 4 firm. Oferty wybrane posiadały niższą cenę oraz większą ilość oferowanych godzin szkoleniowych.

 

Szczegóły wyboru ofert w załączniku.