Możesz zostać super – rodzicem !!!

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2016r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach rozpoczyna się cykl szkoleń dla rodziców. Spotkania będą się odbywały w piątki od godziny 17.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym w Starych Bogaczowicach.

Każde szkolenie dotyczy innego, istotnego w wychowaniu dzieci i funkcjonowaniu rodziny zagadnienia, i każde będzie prowadzone przez innego, doświadczonego specjalistę. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w tych zajęciach!

Dla rodzin, które będą uczestniczyły we wszystkich pięciu spotkaniach przewidziana jest nagroda-niespodzianka (dla rodziców wraz z dziećmi) 🙂

 

TEMAT

DATA

SPOTKANIA

CZAS

TRWANIA

Pozytywna motywacja, wyznaczanie granic, wyszukiwanie pozytywnych cech w dzieciach i rozwijanie ich pasji – sztuka rozmowy z dzieckiem

18.11.2016

3 x 45 minut

Rodzina razem. Jak dobrze, kreatywnie i ciekawie spędzać czas razem i porozumiewać się ze sobą

25.11.2016

3 x 45 minut

Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, przemoc domowa – symptomy, skutki, jak pomóc

2.12.2016

3 x 45 minut

Jak jeść aby pozostać szczupłym i zwinnym –zdrowie na talerzu dla mojej rodziny

9. 12.2016

3 x 45 minut

Używki, dopalacze, narkotyki – co każdy rodzic wiedzieć powinien

16.12.2016

3 x 45 minut

 

DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY !

 

Zdania realizowane w ramach Gminnych Programów: Wspierania Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie oraz Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.