„Patent na biznes” – informacja o projekcie.


W ramach współpracy – informujemy, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Biuro Projektów we Wrocławiu rozpoczęło realizację nowego projektu dla osób po 30 roku życia współfinansowanego  ze środków EFS „Patent na biznes”.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powiatów wołowskiego, górowskiego, legnickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra), lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych), ząbkowickiego, w okresie 1.09.2016 – 30.06.2018r.

W ramach projektu zapewniamy

– szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia  działalności gospodarczej,
– dotacje w wysokości 22.000 zł na uruchomienie własnej firmy,
– wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł/mc przez 8 miesięcy.
– szkolenia i doradztwo, 
– darmowe materiały szkoleniowe, 
– catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1075064389259575/
oraz szczegóły na stronie: http://www.firs.org.pl/patent-na-biznes