POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się w październiku 2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu przy ul. Głównej 150B odbywa się  wg terminów ustalonych przez GOPS.

PACZKI I POSIŁKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

  • makaron jajeczny – 5 kg,
  • ryż biały – 5 kg,
  • herbatniki – 2 kg,
  • mleko UHT – 9 l,
  • groszek z marchewką – 3,20 kg,
  • fasola biała – 3,20 kg,
  • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
  • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
  • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
  • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
  • szynka drobiowa – 2,70 kg,
  • cukier biały – 4 kg,
  • olej rzepakowy – 4 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
  • szynka wieprzowa – 0,3 kg
  • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach  będzie realizował działania towarzyszące takie jak:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych (przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).