Posiłki dla uczniów szkół w nowym roku szkolnym 2016/2017 – zapraszamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy realizującej obowiązek szkolny w roku 2016/2017 (na terenie naszej gminy jak i poza nią jeśli szkoła dysponuje stołówką).

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o składanie w siedzibie Ośrodka w okresie od 1 września 2016r. do 9 września 2016r. podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny za sierpień 2016, tj:

  1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2016 (kwota brutto, w tym składki i podatek, kwota netto);

  2. osoby bezrobotne – zaświadczenie z PUP lub oświadczenie o zarejestrowaniu;

  3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy;

  4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu za miesiąc sierpień 2016 lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna;

  5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie;

  6. osoby podejmujące prace dorywcze – oświadczenie o dochodzie uzyskanym w sierpniu 2016.

Informujemy, iż na podstawie Uchwały Rady Gminy kryterium do uzyskania pomocy w formie posiłków w szkole wynosi 150% kryterium na osobę przyjmowane w pomocy społecznej (514 zł) tj. 771,00 zł na osobę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.