„Czwarta odsłona” Roku Akademickiego w Starych Bogaczowicach.

Trudno uwierzyć, ale to już czwarty raz rozpoczęliśmy zajęcia na Uniwersytecie III Wieku działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Kolejny rok przed aktywnymi i młodymi duchem Seniorami, dla których tworzymy ofertę różnorodnych wykładów i warsztatów.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbyła się 8 października 2015r. o godzinie 15.00 w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech, Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Stępnik wraz z radnymi gminy. Wszystkich słuchaczy przywitała Kierownik GOPS Jolanta Kocoń, która wraz z Wójtem odebrała ślubowanie oraz wręczyła indeksy nowym słuchaczom UTW. Wykład inaugurujący wygłosił pan Stanisław Michalik – autor książek o Walimiu, Jedlinie Zdroju i Głuszycy, pasjonat historii naszego regionu oraz autor bloga „tu jest mój dom”.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Seniorów, którzy chcieli by dołączyć do grona naszych słuchaczy – z nami macie Państwo możliwość spędzić ciekawie czas i zdobyć nową wiedzę! W bieżącym roku, opiekunami UTW są: Agnieszka Niewada oraz Aleksandra Sobota. Słuchacze wypełniając wstępną ankietę wyrazili zainteresowanie sekcją brydża, językiem hiszpańskim ofertą kulturalną – wyjazdami na basen itp. Zobaczymy, które z tych „życzeń” uda się nam zrealizować.

 

Szczegółowe informacje – jak zwykle – można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 74 8452-730 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Galeria