Rozpoczynamy cykl szkoleń o charakterze zawodowym w tegorocznej edycji projektu DOBRE PERSPETYWY.

W dniu 4 lipca br została podpisana umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń o charakterze zawodowym z wybraną firmą: Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu dla wybranej grupy 7 beneficjentów w realizowanej przez nasz ośrodek VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSEKTYWY.
W bieżącej edycji zajęcia te rozpoczęły się od wsparcia specjalistycznego, które zakończyło się w połowie czerwca br. Aktualnie rozpoczynają się szkolenia o charakterze zawodowym: kursy i szkolenia zostały dobrane w/g zgłaszanych przez uczestników preferencji zawodowych na zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnicy opracowali swoje IPD i będą starali się uzyskać jak największą ilość uprawnień i umiejętności zawodowych. Szkolenia rozpoczęli panowie – od 7 lipca uczestniczą w kursie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Mamy nadzieję, że wszystkie szkolenia będą ciekawe i przyniosą wiele korzyści i zadowolenia uczestnikom.