Spotkanie Informacyjno – Rekrutacyjne do drugiej części VI edycji projektu DOBRE PERSPEKTYWY

W dniu dzisiejszym na sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla kandydatów do udziału w drugiej części dwuletniej – realizowanej w latach 2013-2014 edycji projektu systemowego DOBRE PERSPEKTYWY. Projekt realizowany jest przez na Ośrodek od 2008 roku w ramach PO KL i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie zostało zaproszonych listownie 15 osób znanych pracownikom socjalnym, jako te, które mogą spełniać wymagania rekrutacyjne. Ponadto zaproszenie zostało upublicznione na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i GCES. W spotkaniu wzięło udział jedynie 5 osób (1 kobieta i 4 mężczyzn) z zaproszonych do udziału w projekcie oraz pracownicy socjalni GOPS wraz z kierownikiem. Kierownik – koordynator projektu p. Jolanta Kocoń przedstawiła założenia realizacyjne tegorocznej edycji – poinformowała o planowanych szkoleniach i kursach, zasadach naboru oraz współfinansowaniu z EFS. Wszyscy obecni wypełnili ankiety rekrutacyjne i wyrazili chęć uczestnictwa. W bieżącej edycji w projekcie posiadamy 7 miejsc (5 K i 2M) zapraszamy więc do zgłaszania się osób zainteresowanych jeszcze udziałem w projekcie w bieżącym roku – pracownicy socjalni posiadają wszelkie informacje o korzyściach płynących z udziału w projekcie. Wszystkie osoby chętne zapraszamy. Po wyborze uczestników spełniających warunki projektowe – pozostałe osoby będą wpisane na listę rezerwową do projektu. Planowana data podpisania kontraktów 18 kwietnia br. 

Galeria