Warsztat z doradcą zawodowym „Wprowadzenie do zmiany (…)” – inauguracja zajęć aktywnej integracji w projekcie DOBRE PERSPETYWY.

Wczoraj we wtorek 29 kwietnia 2014r. rozpoczęły się pierwsze – inauguracyjne – zajęcia aktywnej integracji dla wybranej grupy 7 beneficjentów w realizowanej przez nasz ośrodek drugiej części VI edycji projektu systemowego DOBRE PERSEKTYWY. W bieżącej edycji zajęcia te – podobnie jak w latach ubiegłych – rozpoczęły się od wsparcia specjalistycznego.
 

Zajęcia inauguracyjne rozpoczęły się od powitania uczestników, przedstawienia osoby realizującej wsparcie w zakresie doradztwa p. Małgorzaty Grochowskiej, którego dokonała kierownik OPS Pani Jolanta Kocoń. Przedstawiła także założenia projektu oraz harmonogram realizacji pierwszej (wsparcie specjalistyczne) części aktywnej integracji. W okresie od 29 kwietnia do końca czerwca br realizować będziemy wsparcie dla uczestników w zakresie doradztwa zawodowego (15 godz. zajęć warsztatowych oraz 14 godz. wsparcia indywidualnego – 2godz/uczest.) oraz specjalistycznego wsparcia poprzez zajęcia terapeutyczne z psychologiem (15 godz. zajęć warsztatowych oraz 14 godz. wsparcia indywidualnego – 2godz/uczest.).

Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Bogaczowicach zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Gminnym Centrum Edukacyjno Społecznym, które dysponuje odpowiednim i nowoczesnym zapleczem oraz wyposażeniem niezbędnym do realizacji tego typu zajęć. Spotkania indywidualne wzorem lat ubiegłych będą realizowane w salce terapeutycznej przy ośrodku. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali specjalnie przygotowane zeszyty z logo projektu i oznaczeniami EFS, długopisy oraz teczki na noszenie materiałów na zajęcia. Mamy nadzieję, że – podobnie jak w latach ubiegłych – zajęcia te będą ciekawe i przyniosą wiele korzyści i zadowolenia wszystkim uczestnikom.

Galeria