Zakończenie pierwszego etapu aktywnej integracji w projekcie Dobre Perspektywy

Warsztatami psychologicznymi z asertywności, które odbyły się w poniedziałek 9 czerwca br uczestnicy DOBRYCH PERSPEKTYW projektu systemowego – realizowanego w ramach PO KL Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyli pierwszą część aktywnej integracji. I część projektu – wzorem lat ubiegłych – zakładała wsparcie specjalistyczne z zakresu doradztwa zawodowego oraz terapię psychospołeczną/psychologiczną.

W okresie od 29 kwietnia 2014r. do 9 czerwca 204r. odbyły się zajęcia grupowe (warsztaty) po 15 godz. dydaktycznych z poszczególnych zakresów oraz każdy z uczestników brał udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem (po 2 godz. zegarowe z każdym specjalistą). Beneficjenci projektu na zakończenie wyrazili swoje opinie o zajęciach wypełniając ankiety końcowe. Ciekawi jesteśmy wyników, które wkrótce opublikujemy, a na razie gratulujemy uczestnikom.