Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2012/2013. Dożywianie w dalszym ciągu będzie miało formę jednego ciepłego posiłku przekazanego dziecku w szkole w trakcie zajęć dydaktycznych.

Osoby zainteresowane ta formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc sierpień br.

Do wniosku należy dołączyć:

    1. osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za VIII/2012 (wynagrodzenie brutto i netto)

    2. renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za VIII/2012

    3. osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

    4. rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 31.08.2012r. w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30).