Ogólnopolska Karta Seniora

 

Ważna informacja dla Seniorów naszej gminy

 

Zachęcamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat do uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora, która umożliwia jej posiadaczom korzystanie ze zniżek w partnerskich instytucjach kultury i w określonych punktach w całej Polsce.

Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uzyskaniem Karty muszą wypełnić formularz wniosku oraz dołączyć kopertę zwrotną zaadresowaną na osobę ubiegającą się o wydanie karty i znaczek pocztowy. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie www.glosseniora.pl, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicah oraz u koordynatora Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i listą partnerskich podmiotów, które oferują zniżki Seniorom (wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2) oraz u pracowników GOPS Stare Bogaczowice.

Informujemy także, że istnieje możliwość zbiorczego przesłania wniosków, które zostaną złożone w Ośrodku Pomocy do końca lutego br oraz do końca marca 2019r. Pracownicy GOPS służą pomocą w wypełnianiu wniosków – zapraszamy.