Karta Dużej Rodziny – zmiany od stycznia 2019

 

 

Karta Dużej Rodziny – od stycznia 2019r.

 

Informujemy, że od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 (Budynek Urzędu Gminy piętro I, pok. 235) lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia – jeśli posiada się profil zaufany.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy jednostki tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 lub telefonicznie (74) 8452 730.

 

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl – Karta Dużej Rodziny