Konkurs plastyczny dla dzieci Szkół Podstawowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach

ogłasza konkursy plastyczne, o tematyce profilaktycznej, dla uczniów szkół podstawowych

1. Kategoria I – dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej

HASŁO KONKURSU: „Nie piję, nie palę, nie biorę”

FORMAT PRAC: prace wykonane na kartkach formatu A3

TECHNIKA: technika wykonania pracy dowolna 🙂

TERMIN: podpisane prace należy składać do 27 września 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 132 pokój 235) lub u Pedagoga szkolnego – pani Małgorzaty Mieli.

Ze złożonych prac komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

2. Kategoria II – dzieci z klas V – VIII szkoły podstawowej