Pomoc w formie dożywiania na rok szkolny 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach jako realizator Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2014/2015.  Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za sierpień 2014 roku.

 

Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 złotych (150% kryterium dochodowego określonego na 1 członka rodziny wg uops).

Do wniosku należy dołączyć między innymi:    

  • 1. osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za VIII/2014 (wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki ZUS i podatek),
  • 2. renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za sierpień 2014r.,
  • 3. osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • 4. rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi.  

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach od dnia 1 września 2014r. do dnia 10 września 2014r. w godzinach urzędowania (godz. otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni 74 8452 730.