Posiłki dla uczniów szkół w roku szkolnym 2015/2016 – złóż wniosek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2015/2016.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka do dnia 10.09.2015r. podania wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny, tj:

1. osoby pracujące – zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień 2015 (kwota brutto, składki i podatek, kwota netto);

2. osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy

4. renciści/emeryci – zaświadczenie o świadczeniu za m-c sierpień 2015 lub aktualna decyzje rentowa/emerytalna

5. osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.