PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2019 – informacje

zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

Informujemy, że nasz Ośrodek od 6 lat realizuje program przekazywania żywności najuboższym mieszkańcom gminy Stare Bogaczowice. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FAED) w skrócie zwany POPŻ. Od 4 lat współpracujemy w tym zakresie z Wrocławskim Bankiem Żywności. Aktualnie realizujemy 4 dostawę żywności, z obecnej umowy zawartej na okres grudzień 2019 – czerwiec 2020.

Z tej formy pomocy aktualnie korzystają 102 rodziny – 234 osoby. W trudnym czasie trwania pandemii – korzystaliśmy ze wsparcia służb WOT – aktualnie pracownicy Ośrodka przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Stare Bogaczowice i strażaków z miejscowej OSP – sami przygotowali paczki i rozdysponowali – wydali je uprawnionym osobom według opracowanego harmonogramu z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawiamy informacje o programie, informacje o realizacji POPŻ w okresie zagrożenia SARS- COV 19.

Prosimy wszystkich o zapoznanie się.

1 – POPŻ Podprogram 2019 – informacje o realizacji dystrybucji w okresie zagrożenia epidemicznego (COVID-19) – plik PDF

2 – POPŻ Podprogram 2019 – informacje ogólne o programie – plik PDF