„Gaudeamus igitur …” czyli rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020

„Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus(…)

Vivat academia! Vivant professores!
Vivat academia! Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore.”

Rozpoczynamy kolejny rok naszej działalności!


W tym roku inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbyła się 3 października i, podobnie jak w poprzednich latach, obfitowała w ciekawe wydarzenia.
Przybyli wszyscy Słuchacze, jak również zaproszeni Goście: Izabela Katarzyna  Mrzygłocka – posłanka na Sejm RP, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – posłanka na sejm RP, Ireneusz Zyska – poseł na Sejm RP,  Mirosław Lech – Wójt Gminy Stare Bogaczowice wraz z zastępcą Panem Tomaszem Fąka, Aneta Rajca Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice, Jolanta Kocoń – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naszymi specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele z naszej uczelni patronackiej tj. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu w osobach prorektora prof. zw. dr hab. inż. Franciszka Mroczko, – który wygłosił wykład inauguracyjny – oraz dziekana dr Piotra Laskowskiego. Gościła nas jak zwykle Ilona Bujalska – Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.

Inaugurację prowadziła Pani Jolanta Kocoń, pełniąca funkcję opiekuna merytorycznego UTW, oraz Pani Beata Kras – Koordynator UTW i jednocześnie wykładowca.
Wójt Gminy Pan Mirosław Lech przywitał wszystkich uczestników i gratulował słuchaczom uniwersytetu pasji i ciekawości życia. W imieniu wszystkich posłów głos zabrała Agnieszka Kołacz-Leszczyńska życząc słuchaczom wytrwałości w realizacji swoich zainteresowań i samych „dobrych ocen” w indeksie. Słuchacze otrzymali od posłów kosz słodyczy i zdrowej żywności.
Obecni byli również niektórzy stali wykładowcy, jak również nowi, którzy od tego semestru startują ze swoimi zajęciami.
Bardzo nas cieszy, że pojawili się nowi Studenci, którzy zgodnie z tradycją złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali swoje pierwsze indeksy. Uśmiechy nie znikały im z twarzy, więc mamy pewność, że jak tylko „rozsmakują” się w zajęciach, zadowolenie będzie im towarzyszyć przez cały rok.     

Inauguracja została uświetniona występem artystycznym w wykonaniu grupy dziewcząt pod opieką Ilony Zalejskiej, które przedstawiły efekt projektu „Rozśpiewany Trójgarb”.   
Na zakończenie bardzo ciekawy wykład pt. „ Współczesne problemy jakości” wygłosił Profesor Mroczko, który zakończył swoje wystąpienie refleksją, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest – JAKOŚĆ ŻYCIA.
I z tym hasłem na ustach zakończyliśmy część oficjalną, udając się w kuluary, konsumować między innymi otrzymane w prezencie słodkości.

Tak, więc – Panie i Panowie, Rok Akademicki 2019/2020 uważamy za rozpoczęty!

Mini-galeria