prelekcja – „Życie i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego”

W dniu 14 listopada 2019r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach mieli okazję poznać bliżej sylwetkę i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Uchwałą Sejmu RP 2019 rok został ustanowiony Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX w., eseistę, publicystę emigracyjnego i krytyka literackiego. Dzieła Herlinga-Grudzińskiego są tłumaczone na wiele języków. Wykład oraz prezentacja poświęcona temu wielkiemu artyście była częścią obchodów Dnia Seniora, a nasi słuchacze uczestniczyli w tym ciekawym wydarzeniu dzięki Fundacji Lotto.

Szczególne podziękowania kierujemy do p. Agnieszki Lechowicz, która przedstawiła tą ciekawą prezentację, na którą składały się filmiki z życia artysty, felietony rodzinne i ciekawostki z jego życia.