Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach już działa!

Dnia 26.02.2013r. w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym zainicjował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach. Inaugurację rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego a następnie wszystkich zebranych powitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (jako organu założycielskiego) – p. Jolanta Kocoń.
Uroczystość swoim przybyciem uświetnili tacy goście jak Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki, Dyrektor Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” Alicja Młodecka, oraz przedstawiciele Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w osobach Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. Lucjana Kowalczyka, Kanclerza mgr inż. Marka Zielińskiego, Dziekana dr Piotra Laskowskiego oraz wykładowców- mgr Krystyny Szwarcberg i ks. Jacka Biernackiego. Uczelnia ta objęła na mocy podpisanego porozumienia patronat naukowy nad naszym uniwersytetem. Po powitaniu gości głos zabrał Wójt Gminy Stare Bogaczowice Leszek Świętalski. Jako współzałożyciel UTW podpisał „Akt założycielski” a wraz z nim podpisy złożyli wszyscy zaproszeni goście, gratulując inicjatywy i składając życzenia realizacji wszystkich planowanych zamierzeń.

Kulminacyjnym punktem ceremonii było uroczyste przyjęcie w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy kandydaci złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy z rak Wójta Gminy oraz Prorektora.

Na koniec wszyscy jako pełnoprawni słuchacze Uniwersytetu wysłuchali wykładu inauguracyjnego prowadzonego przez prof. dr hab. Lucjana Kowalczyka pt. „Współczesny człowiek w drugiej połowie swojego życia”

W bieżącym semestrze proponujemy jeden wykład w miesiącu oraz zajęcia warsztatowe w wybranych grupach zajęciowych w każdy czwartek od godziny 15.00

Wszystkich „młodych duchem” zachęcamy do uczestnictwa.

{gallery}utw-inauguracja{/gallery}

Galeria