UTW – wznowienie działalności

zdjęcie z logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet III Wieku działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, po raz szósty otworzył swoje drzwi przed aktywnymi i młodymi duchem Seniorami z terenu naszej gminy, którzy wzorem lat minionych będą uczestniczyli w różnorodnych warsztatach i wykładach.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się 5 października 2021r. o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech, Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Rajca wraz z radnymi gminy, licznie słuchacze UTW oraz zaproszeni goście.

Wykład inaugurujący pt. „Popandemiczna psychologiczna odnowa” wygłosiła pani Bogna Bartosz – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej, był czas na poczęstunek i rozmowy towarzyskie, a także na wstępne omówienie pomysłów i nowości na ten rok.

Seniorzy, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych słuchaczy, mają taką możliwość przez cały rok akademicki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8452730 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

Zajęcia odbywać się będą w czwartki w siedzibie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.

Zapraszamy do grona słuchaczy