Wykład wolontariat senioralny – p. Alicja Przepiórska

W dniu 18 listopada 2018 r. gościliśmy na UTW Panią Alicję Przepiórską, która w bardzo ciekawy sposób przedstawiła Słuchaczom temat wolontariatu senioralnego.

Studenci UTW mogli dowiedzieć się, czym jest wolontariat senioralny i czym różni się on od innych wolontariatów. Dowiedzieli się również, że obecnie wolontariat to skuteczna metoda aktywizacji seniorów i pomysł na dodatkowe, jakże pożyteczne działanie dla innych. Senior – wolontariusz angażuje się w działania na w świadomy i dobrowolny sposób, nie pobierając za to wynagrodzenia.
Omawiane były też zasady wolontariatu i korzyści, które uzyskuje się dzięki takiemu zaangażowaniu – między innymi rozwój współpracy międzypokoleniowej.
Podczas wykładu Słuchacze dowiedzieli się, że wolontariat senioralny coraz bardziej rozkwita, ponieważ seniorzy lubią pomagać innym seniorom bo po prostu chcą i sprawia im to przyjemność.

Dziękuję Pani Alicji za ten ciekawy temat. Być może ktoś po tym wykładzie zdecyduje się aktywnie uczestniczyć w wolontariacie senioralnym.