Dobry Start – infolinia

„Dobry Start” – Infolinia

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 11 czerwca, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zostanie uruchomiona specjalna infolinia dotycząca rządowego programu „Dobry start”.

Pod nr telefonu 71 340 64 58, od poniedziałku do czwartku w godz. 10:30-14:00, będzie można uzyskać informacje dotyczące nowego programu. Z infolinii będzie można korzystać do 31 sierpnia br.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) świadczenie „Dobry start”, w wysokości 300 zł, przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Przeznaczone będzie na dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. Świadczenie nie będzie przysługiwało na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, system empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), jednak nie później niż do 30 listopada br.

Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,  tj. urząd miast/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę o dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.