DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2015 roku, a kończy 30 września 2016 r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia br.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do końca października 2015r.
Złożenie wniosku między 1 września a 31 października 2015r. będzie skutkowało późniejszą wypłatą świadczeń przysługujących za miesiąc październik, a mianowicie do końca listopada 2015r.
Złożenie wniosku po 31 października skutkuje ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami

należy złożyć w:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach Dział Świadczeń Rodzinnych ( pok. 234 )

 

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego