Już od września 2015r. pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice

Informujemy mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice, że w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym (FEAD) można ubiegać się o nieodpłatną pomoc żywnościową.

 

Aby otrzymać tego typu pomoc, wymagane jest spełnienie 2 warunków:

– dochód na osobę w rodzine (netto) nie może przekroczyć kwoty 684zł.( tj. 150% kryterium ),określonego przez ustawę o pomocy społecznej.

lub

  • osoba samotnie gospodarująca kwoty 813zł. ( 150% kryterium).-jw.

  • spełnia kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w rodzinie występuje problem: bezrobocia , niepełnosprawności, bezdomności, alkoholizmu, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa długotrwałej choroby itp.

 

 

Od października 2015r. ze względu na zmianę wysokości kryterium dochodowego, dochód na jednego członka rodziny (netto) nie może przekroczyć kwoty 771zł.( tj. 150% kryterium ), a dla osób samotnie gospodarujących kwoty 951zł. ( 150% kryterium).

 

Zaineresowane osoby, które spełniają powyższe kryteria proszone są o zgłoszenie się osobiste lub telefoniczne do GOPS w Starych Bogaczowicach .

Pomoc niniejsza będzie realizowana do dnia 29 lutego 2016r. w postaci comiesięcznych paczek z żywnością.

 

Bliższe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach u pracowników socjalnych.