Przypomnienie

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

 

9 marca, podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a PKO Bankiem Polskim w sprawie uruchomienia nowego kanału składania wniosków o świadczenie wychowawcze: bankowości elektronicznej. To pierwszy bank, który dołącza do programu „Rodzina 500 plus”.

 

W ślad za tym podobne porozumienie zostało podpisane z 18 bankami w tym : Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska S

 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

W naszej Gminie wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w pokoju 234.


Godziny otwarcia urzędu : od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


Wychodząc naprzeciw osobom pracującym przez okres od 1 kwietnia 2016 do 1lipca 2016r. we wtorki w pokoju 234 będzie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze tzn. 500 Plus, do godziny 17.00.

 

Przypominamy również, że wnioski złożone do 1 lipca 2016r. rozpatrywane będą wstecz i decyzje wydawane będą za okres od 1 kwietnia 2016r. Jedynie dla wniosków złożonych po 1 lipca 2016r. decyzję będą od miesiąca złożenia wniosku. Np. wniosek złożony 15.05.2016r. – decyzja wydana od 01.04.2016r., ale wniosek złożony 02.07.2016r. – decyzja wydana od 01-07-2016r.

 

Organ na wydanie decyzji ma 3 miesiące. Dokonamy wszelkich starań aby wypłaty oraz decyzję wydawać bez zbędnego opóźnienia.

 

Pliki do pobrania:

Druk wniosku o świadczenie wychowawcze (PDF)

Jak złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną (PDF)

Jak złożyć wniosek przez portal PUE-ZUS (PDF)

Jak złożyć wniosek przez portal ePUAP (PDF)

Jak złożyć wniosek przez portal Empatia (PDF)