Świadczenia rodzinne – online

Świadczenia dla rodzin online

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Aby ułatwić polskim rodzinom ubieganie się o wsparcie, wprowadziliśmy jeden, wspólny termin, z początkiem którego można składać wnioski o świadczenia. Dotyczy to świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć osobiście w gminie albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl  albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Przez Emp@tię możesz złożyć wniosek nie tylko na świadczenie wychowawcze (500+), ale także o wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

 

O jakie świadczenia dla rodzin można wnioskować przez Emp@tię?

 • świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,

 • zasiłek rodzinny – na nowy okres zasiłkowy,

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – na nowy okres świadczeniowy,

 • świadczenie pielęgnacyjne,

 • zasiłek pielęgnacyjny,

 • świadczenie rodzicielskie,

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 • jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego –  na nowy okres świadczeniowy.

 

Krok po kroku – jak złożyć wniosek o świadczenia dla rodzin przez Emp@tię?

Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia: musisz założyć konto na portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Jeżeli założyłeś już konto na Emp@tii, to zaloguj się, a następnie:

Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku np. „Świadczenie wychowawcze”.

 1. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.

 2. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.

 3. Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony.

 4. Wybierz okres świadczeniowy, na który chcesz złożyć wniosek (ten wybór dotyczy tylko świadczenia wychowawczego).

 5. Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.

 6. Sprawdź wprowadzone dane  w podsumowaniu.

 7. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz  „Utwórz dokument”.

 8. Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”  i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.

 9. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.

 10. Wyślij wniosek.

 11. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy otrzymałeś Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).

 12. Sprawdź, czy urząd odebrał Twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.

 13. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.

 14. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”.

 

W razie wątpliwości urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą drogą elektroniczną.