Wznowienie indywidualnego wsparcia dla mieszkańców

Informujemy, że od 1 września b.r. wznawiamy indywidualne poradnictwo i wsparcie dla mieszkańców gminy w Punkcie Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach oraz w KIS Struga. Poradnictwo i wsparcie realizowane będą wg stałych ustalonych harmonogramów (patrz zakładka pomoc specjalistów).

Poradnictwo będzie udzielane w szczególnej ochronie higienicznej i sanitarnej „pracowników Ośrodka” – osób świadczących wsparcie oraz osób korzystających.

„Pracownicy Ośrodka” zostają zaopatrzeni w płyny dezynfekujące, maski ochronne, jednorazowe rękawice, dla bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków służbowych i są zobowiązani do ich stosowania w trakcie realizacji wsparcia. Pracownicy zobowiązani są unikać kontaktu bezpośredniego, zachowując należytą ostrożność i odległość od klientów.

Wszystkie osoby wchodzące do pomieszczeń Punktów wsparcia zobowiązane są skorzystać z płynu dezynfekującego dłonie, który zostaje udostępniony przy wejściu, a także posiadać na twarzy maseczkę ochronną i zachować odległość w stosunku do pracownika udzielającego wsparcia.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa i dbanie o siebie nawzajem.