Dodatki osłonowe w 2024r. – informacje i wzory wniosków

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

W dniu 18 stycznia 2024r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które zawiera oficjalny i zatwierdzony wzór wniosku. Poniżej wnioski do pobrania:

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w GOPS w Starych Bogaczowicach ( pok. nr.2 ) lub przez internet (ePUAP, profil zaufany). Składając wniosek przez ePUAP pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy – jeden pod pismem w ePUAP oraz jeden na samym wniosku.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód liczony będzie w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł jednorazowo dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w GOPS w Starych Bogaczowicach ( pok. nr.2 ) lub przez internet (ePUAP, profil zaufany). Składając wniosek przez ePUAP pamiętaj, aby złożyć dwa e-podpisy – jeden pod pismem w ePUAP oraz jeden na samym wniosku.