Przypominamy: wsparcie seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem

zdjęcie z logo NFZ i nr tel infolinii NFZ 800190590

W związku z przedłużającym się okresem zagrożenia i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa Ośrodek ponownie informuje, że może wspomóc osoby niesamodzielne w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb. Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych, schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą seniorom w zakresie wykonania zakupów żywności, zakupu leków lub – jeśli zajdzie taka konieczność – dostarczenia artykułów spożywczych w ramach POPŻ.

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach:
tel. 74 8452 730
lub telefon alarmowy do wsparcia seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem:
tel. +48 531 851 865
Tel. alarmowy czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 19.00

Można zgłosić potrzebę wsparcia również przez ogólnopolską infolinię „Wspieraj Seniora” pod nr tel. 22 505 11 11