Dotyczy: wsparcia seniorów, osób starszych i samotnych w okresie zagrożenia koronawirusem

zdjęcie z logo NFZ i nr tel infolinii NFZ 800190590

W związku z przedłużającym się okresem zagrożenia i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa Ośrodek ponownie informuje, że może wspomóc osoby niesamodzielne w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb.

Bardzo prosimy wszystkich o czujność, o zadbanie o starszych, schorowanych ludzi. Jeśli sam sobie nie radzisz, lub nie możesz pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nadmieniam, że Jeśli sytuacja trudna będzie się przedłużać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy pomocą w zakresie wykonania zakupów żywności, zakupu leków lub – jeśli zajdzie taka konieczność – dostarczenia artykułow spożywczych w ramach POPŻ. Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – tel. 74 8452 730 lub służbowa komórka 531 851 865 czynna codziennie do godz. 19.00  włącznie z sobotą i niedzielą.