Klub „Senior+” w Starych Bogaczowicach

logo Klubu Senior+

Zapewnienie wsparcia seniorom – umożliwienie im korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej – należy do zadań własnych gminy.

pomarańczowe logo Senior+

Gmina Stare Bogaczowice chcąc zwiększyć ofertę działań dla seniorów – działa na terenie gminy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach, seniorzy korzystają z świetlic wiejskich – podjęła działania zmierzające do utworzenia klubu samopomocy. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 2021r. pozyskano środki w wysokości 199 999,66 zł  na Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.
Klub powstanie w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 149. Z założenia będzie miejscem spotkań i realizacji zadań głównie aktywizujących, rekreacyjnych i kulturalnych dla grupy 11 seniorów w wieku 60+. Pomieszczenia przy byłej plebanii zostaną wyremontowane, zmodernizowane i wyposażone zgodnie z wymogami programu. Seniorzy otrzymają do dyspozycji salę spotkań z aneksem kuchennym, szatnię i sanitariaty. Realizatorzy zadbają o przyjazny wystrój. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace remontowe i wyposażenie obiektu zakończy się do 31 grudnia br. Całkowity koszt zadania publicznego łącznie z wkładem własnym gminy wyniesie 249 999,59 zł. Otwarcie Klubu „Senior+” w Starych Bogaczowicach planowane jest na styczeń 2022r. Klub będzie ośrodkiem wsparcia – klubem samopomocy w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej zostanie włączona w strukturę ośrodka.