Okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są od 01.08.2020r. (w formie papierowej i elektronicznej) w Ośrodku Pomocy społecznej w Starych Bogaczowicach, pok. 234. 

Przyjmowanie wniosków:
– poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30
– wtorek w godz. 8:00 – 17:00
– piątek w godz. 8:00 – 14:00

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 będzie trwał od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 złoży wniosek w okresie od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2020 r. następuje do dnia 30 listopada 2020r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 w okresie od 1 września do 31 października 2020r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.