Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

zdjęcie z logami POPŻ, Banku Żywności, Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecnzej

Informujemy, że w styczniu br – we współpracy z Wrocławskim Bankiem Żywności – wznawiamy pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019, w którym nasza gmina bierze udział.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych na podstawie złożonych oświadczeń i skierowań. Osoby zainteresowane tą formą pomocy zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w programie (załącznik PDF do pobrania) i zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizatora zadania – w celu złożenia oświadczeń. Z uwagi na terminy podpisania umowy i realizacji zapraszamy osoby zainteresowane o pilne zgłaszanie się – najlepiej do 13 stycznia br., aby skorzystać z pierwszej dostawy, – choć oświadczenia przyjmowane są w trybie ciągłym.