REAGUJ NA PRZEMOC!

na zdjęciu czerowny ośmiokąt z napisem stop przemocy

Rodzina, dom rodzinny, bliscy – to słowa, które powinny nam się kojarzyć z czymś dobrym, ciepłym i miłym, z czymś co wywołuje w nas poczucie bezpieczeństwa. Niestety pomimo wielu kampanii społecznych i działań profilaktycznych specjalistów z różnych dziedzin nadal dla wielu osób zwroty: „dom” i „bliscy” kojarzą się ze strachem, bólem i upokorzeniem.

Okres pandemii niesie ze sobą ryzyko nasilenia zachowań patologicznych w rodzinach, dlatego przypominamy naszym Mieszkańcom, że pomimo zagrożenia epidemiologicznego osoby, które potrzebują wsparcia nadal mogą bezpłatnie otrzymać pomoc ze strony psychologa, terapeutów uzależnień czy kuratora zawodowego udzielającego wsparcia informacyjnego. Nasi specjaliści chętnie pomogą wszystkim, którzy doświadczają przemocy w swoich rodzinach, którzy doświadczają negatywnych skutków nadużywania alkoholu lub narkotyków przez swoich bliskich, którzy nie radzą sobie z wybuchami agresji oraz tym, którzy są świadkami niepokojących zachowań w swoich rodzinach. Pamiętajmy, że szukając pomocy okazujemy swoją dojrzałość i siłę!

Dla przypomnienia podajemy harmonogram udzielania bezpłatnych porad przez naszych specjalistów:

PSYCHOLOG – Rafał Skrzyński
Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (Szkoła Podstawowa pod hala sportową) w poniedziałki w godzinach 15.15 – 17.15
Struga, ul. Szkolna 2a ( Klub Integracji Społecznej ) w poniedziałki w godzinach 17.30 – 19.00

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ – Maria Jasiczak
Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (Szkoła Podstawowa pod hala sportową) w środy w godzinach 16.00 – 18.00

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – Ryszard Żyła
Struga, ul. Szkolna 2a ( Klub Integracji Społecznej ) w czwartki w godzinach 17.00 – 19.00

PRAWNIK – Łukasz Zawojak
Struga, ul. Szkolna 2a ( Klub Integracji Społecznej ) w piątki w godzinach 16.00 – 17.00

PORADNICTWO PRAWNE – kurator zawodowy Anna Gałusińska
Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (Szkoła Podstawowa pod hala sportową) w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00

WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.