Ważna informacja: Nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przypomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 o świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31 maja 2021 r.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 czerwca 2021r. na który należy złożyć odpowiednie wnioski. Wobec czego ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 drogą elektroniczną:   od dnia 1 lutego 2021r.

 w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021r.

Jednocześnie informujemy, że w razie konieczności ubiegania się o świadczenie wychowawcze za okres bieżący tj. luty do końca maja – składamy wnioski na tzw. stary (bieżący) okres zasiłkowy 2019/2021.