DOŻYWIANIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w roku 2011/2012.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie OPS podania o pomoc wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny do końca sierpnia 2011r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730 lub w siedzibie Ośrodka (Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132 pokój 235).